©   VLASTNICI.net  

informacni portal pro vlastniky nemovitosti, bytovych, nebytovych jednotek, etc. 

sdruzeni vlastniku

info@vlastnici.net

 

Portál věnovaný generálně Společenství vlastníků (jednotek), vlastníkům jednotek, bytovým domům a správě nemovitostí (služby, servis).   

 

*servis SV, správa jednotek/nemovitostí, supervize

*informace online/FAQ

*relevantní judikatura, právní předpisy, výkladová stanoviska, č. 89/2012 Sb., č. 67/2013 Sb., č. 366/2013 Sb., č. 72/1994 Sb., č. 40/1964 Sb.,....

*diskusní fórum, témata

*relevantní terminologie

*sekce poptávky/nabídky pro bytové domy

*Spolek vlastníků jednotek – OS, sekce členství, aktivity, akce

*kontrola správy, hospodaření, účetnictví SV, právo na informace, č. 106/1999 Sb., č. 89/2012 Sb.,  §1179,.....

*ČÚZK online

*spotřeba, úspory, investice

*předepsané platby hrazené SV měsíčně - zálohy na služby, příspěvky do "fondu oprav", odměna za správu,... Způsoby, postupy stanovení ceny záloh služeb, záloh příslevku na správu domu a pozemku, stanovení ročního rozpočtu nákladů, výnosů, zisku, ztráty,...

*zákonné náležitosti přijetí Usnesení Shromáždění, Zpráva o hospodaření, účetní závěrky, přílohy, etc.

*Prohlášení vlastníka, správnost listiny

*Stanovy - kogentní a dispozitivní ustanovení, dle NOZ, NV č. 371/2004 Sb., NV č. 322/2000 Sb.   

*kvóra hlasování Shromáždění do 31.12.2013, od 01.01.2014, plné moci k zastupování vlastníků jednotek

*důvodová zpráva k č. 366/2013 Sb., aplikace

*daně SV, odvody SV, členů výboru

*sankce, správní delikty SV, výboru

*výběrová řízeni

*společné části domu - správní řízení, stavební řízení, soudní řízení, aktivní, pasivni legitimace v procesu, ujednání smlouva o výstavbě 

*převody jednotek

*pronajímání jednotek

*zakládání do sbírky listin veřejný rejstřík

*orgány veřejné moci

*developeři

*výše odpovědnosti statutárního orgánu SV

*rozpočet SV

*likvidace SV, exekuce v SV, vymáhaní zpřístupnění podkladové dokumentace, odpírání práva nahlížení do komplexních listin za účelem seznámení vlastníka s hospodařením, správou cizího majetku

*nevedení účetnictví, trvale tajemné netransparentní hospodaření

*tvorba a čerpání "fondu oprav", právo na informace

*stížnosti, podněty, ochrana majetku vlastníka

*cizí státní občané, právnické osoby vlastníci jednotek 

*SW pro účetnictví, správu, služby

*správné stanovení podílu na společné věci - SP, PSČ, podlahová plocha jednotky, etc.

*doporučení advokáti, notáři, účetní, daňaři se zaměřením na členství v SV, technici, etc., reference

*transparentní bankovní účty v ČR

*povinnosti osoby správce cizího majetku; interní, externí správa, schválení správce, úklidu,...

*řádné pojištění bytového domu !

*možnosti ujednání individuální platby vlastníka za odebíranou službu externímu dodavateli tj. ne přes PO SVJ

*finanční vyrovnání při změně vlastníka jednotky a právo na celkové vyúčtování všech druhů záloh    

 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY, INFORMACE:

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/neplaceni-prispevku-pri-nevyuctovani-zalohovych-prispevku-dle-us

 

http://m.klaiex.webnode.cz/ruzne/zajimavosti-z-portalu-svj-od-roku-2014/pravni-predpis-o-povinnosti-vyuctovat-a-vyporadat-prijate-zalohy  

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/platba-do-fondu-oprav-7                   

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/pravni-predpis-o-povinnosti-vyuctovat-a-vyporadat-prijate-zalohy#comment-90513

 

http://www.ak-ps.eu/upozornujeme.html

 

https://www.mesec.cz/clanky/dluzne-zalohy-za-sluzby-konci-s-vyuctovanim-urok-vas-nemine/

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/povinnost-vyuctovat-spravu  

 

http://www.jasminova.cz/index.php?page=nedo  

 

http://www.sprava-bytovych-domu.cz/dane-finance/zalohy-na-naklady-na-spravu-domu.aspx    

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/tema-kontrola-spravy-a-transparence-hospodareni-v-svj-funkcni-efektivni-nastroje#comment-131690

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/pokuta-za-prodleni-s-nepenezitym-plnenim-dle-c-67-2013sb-do-r-2014-od-r-2016-13-14

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/pokuta-a-doba-v-prodleni   

 

http://kraken.slv.cz/III.US1415/16

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Denstv%C3%AD_vlastn%C3%ADk%C5%AF_jednotek    

 

https://www.prkpartners.cz/rekodifikace/legislativni-novinky/287-povinnosti-spravce-ciziho-majetku/

 

https://www.epravo.cz/top/clanky/role-spravce-pri-proste-a-plne-sprave-ciziho-majetku-102566.html

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/zakonna-povinnost-svj-vyuctovat-vsechny-uhrazene-platby-sluzby-prispevky-sprava-poplatky-obdobi-do-31-12-2013

 

https://clanky.topreality.sk/to-najdolezitejsie-o-rocnom-vyuctovani-v-skratke-2814.html

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/co-znamena-prispevek-v-noz   

 

http://www.svj-portal.cz/hlasovani-svj       

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/pravni-predpis-o-povinnosti-vyuctovat-a-vyporadat-prijate-zalohy#comment-90504    

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/prispivani-na-spravu-domu  

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/zalohy-a-prispevky-pro-pani-magdu3         17Co 398/2001

 

http://kraken.slv.cz/KSVYCHK17Co398/2001

 

http://kraken.slv.cz/22Cdo2038/2008        

 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/neplatice-ve-spolecenstvi-vlastniku-bytu-se-da-zbavit-prodejem-jeho-bytu/  

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/pravni-a-technicky-rozmer-odpojeni-vody-neplatici

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/vhodny-postup-pro-odpojeni-vlastnika-jednotky-od-privodu-studene-vody#comment-132404 

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/z-prispevku-na-spravu-fond#comment-129509           ************************************************

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h5.aspx       

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/forma-zverejnovani-uz#comment-126144        

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/svj-a-dan-z-prijmu          

 

https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/rozuctovani-nakladu-na-teplo/        

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/poplatek_za_komunalni_odpad.html   

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/sluzby/voda/nova_registrace.html   

 

http://www.pvk.cz/res/data/102/011144.pdf?seek=1

 

http://www.veolia.cz/cs

 

http://www.pvk.cz/zakaznici/ke-stazeni/formulare/ 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-osoba?subjektId=662069                                                  č. 563/1991 Sb., č. 308/2015 Sb.     

 

http://www.klaiex.cz/index.php?id=predpisy&kat=4        

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/prispevky-na-spravu-domu-zmena                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

http://www.svj-portal.cz/prispevky-na-spravu-domu-fond-oprav/          Příspěvek na správu domu a pozemku  

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/vybirame-zalohy-ale-do-stanov-dame-termin-prispevky   !!!!!!!!!!  (účetní povinnost SVJ vést oddělené platby- 1.opravy, 2.údržba, 3.technické zhodnocení)

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/ucet-955-dlouhodoba-zaloha           (DZ, KrZ)

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/vyuctovani-spravy-svj-jak-jej-vnima-fu            (dle pokynů GFŘ D22, D6)

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/co-ne-muze-opatrovnik-svj

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/poradi-mi-nekdo-0   

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/fond-oprav-73     

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/zalohy-na-uhradu-sluzeb-x-prispevek-spojeny-se-spravou    

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/nevyporadani-prispevku-do-fondu-oprav         !!!!!!

 

 

 

ODKAZY/LINKY NA ZAJÍMAVÉ ORGANIZACE:

 

http://frankbold.org/   

 

 

Webstránky ve výstavbě.

 

Citace:

 

http://klaiex.webnode.cz/sitemap/  

 

   Vyúčtování a vypořádání záloh a výsledku hospodaření                                        

Protože se množí dotazy na právní úpravu vyúčtování a vypořádání záloh i výsledku hospodaření SVJ, rozhodla jsem se to dát trochu dohromady. Orientaci v NOZ mi mimo jiné usnadnily odkazy na ustanovení některých paragrafů, které v lednu 2015 publikoval pan lake na portálu SVJ, a které najdete v části Zálohy – další informace ke službám i správě.

Vyúčtování a vypořádání záloh a VH

Právní úprava, případně  jiné zdroje informací

Zálohy služby

Vyúčtování

ZoSL § 7 odst. 1 a 2 + NOZ § 1181/1 – placení záloh na služby, dále ustanovení v části Zálohy – další informace ke službám i správě viz níže

 

Vypořádání

ZoSl § 7 odst.  3  Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků + NOZ § 1181/2 – splatnost nedoplatků nebo přeplatků

Zálohy správa

Vyúčtování

NOZ Spoluvlastnictví § 1118 – spoluvlastníku náleží vyúčtování..,

dále ustanovení v části Zálohy – další informace ke službám i správě viz níže

 

Vypořádání

NOZ § 1208 Do působnosti shromáždění patří...

Zálohy – další informace ke službám i správě

Vyúčtování

NOZ Správce společné věci §§ 1135,1179,

Správa cizího majetku §§ 1411, 1414,1436,
1437, § 2435 vyúčtování pro příkazce

 

Vypořádání

NOZ §§  2436, 2444, 2991 Bezdůvodné obohacení

VH z úroků, sankcí 

apod.

Informace z účetní záv.

NOZ § 1179 Právo na informace
§ 1208 Do působnosti shromáždění patří

 

Vypořádání

NOZ § 1208  Do působnosti shromáždění patří
ČÚS 402- Účetní vypořádání VH
ve schvalovacím řízení

VH -z nevyčerpaných  příspěvků na správu
účtovaných do výnosů
(může být i ztráta, jsou-li náklady vyšší)

Informace z úč. závěrky, vyúčtování na vlastníky

NOZ § 1179 Právo na informace
§ 1208 Do působnosti shromáždění patří

 

Vypořádání

NOZ § 1208  Do působnosti shromáždění patří
ČÚS 402- Účetní vypořádání VH
ve schvalovacím řízení

Příjmy/výnosy vlastníků jednotek

Vyúčtování

NOZ Správce společné věci  - §§ 1135 a násl. viz výše

NV č. 366/2013 Sb., § 16 odst. 2

 

 

Vypořádání

Většinou finančně, ale po dohodě se všemi vlastníky mohou být převedeny  do záloh na správu

 

Zálohy na služby - Vyúčtování

ZoSl § 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1)  Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
 

(2)  Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
 

NOZ § 1181

(1) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

Dále ustanovení v části Zálohy – další informace ke službám i správě viz níže

Poznámky:

Vyúčtování se provádí nejdříve pro dům, potom se skutečné náklady rozpočítají na vlastníky. Vyúčtování nemá předepsanou formu, pouze obsah. Rozúčtování na vlastníky provádějí často specializované firmy. Další podrobnosti např. tady:

http://klaiex.webnode.cz/otazky-a-odpovedi/ostatni-od-roku-2014/je-vyuctovani-sluzeb-ucetnim-dokladem/

Zálohy na služby - Vypořádání

ZoSl § 7 

(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

NOZ § 1181

(2) Není-li určena doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh, jsou splatné k témuž dni do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

Poznámky:

Vypořádání záloh na služby se provádí většinou bezhotovostně. U členů SVJ, kteří o to požádají např. proto, že nemají bankovní účet, se provádí finanční vyrovnání v hotovosti. Někdy je prováděno vzájemné zúčtování  pohledávky nebo dluhu z vyúčtování záloh s jinou pohledávkou nebo dluhem.

 

Zálohy na správu  - Vyúčtování

NOZ  Spoluvlastnictví - § 1118 

Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci.

Dále ustanovení v části Zálohy – další informace ke službám i správě viz níže.

Poznámky:

Vlastníci by měli dostat přehledy obsahující PZ, příspěvky na správu, čerpání nákladů podle druhů a KZ nevyčerpaných příspěvků. Přehledy se mají sestavovat pro zálohové příspěvky i pro příspěvky účtované do výnosů. Jsou podkladem pro sledování plnění rozpočtů nákladů na správu  i pro rozhodování, jak se mají vypořádat nevyčerpané zůstatky.

Informace o nevyčerpaných zůstatcích příspěvků na správu  jsou důležité i při prodeji jednotky, protože mohou být promítnuty do prodejní ceny jednotky. Ukázky možné formy přehledů pro vlastníky obsahují všechny mé souvislé příklady.

Zálohy na správu - Vypořádání

NOZ § 1208

Do působnosti shromáždění patří
d)schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
 

Dále ustanovení v části Zálohy – další informace ke službám i správě viz níže.

Poznámky:

Ve Vzorových stanovách  č. 371/2004 Sb.,  Čl XVII odst. 3 rozhodli o použití nevyčerpaných příspěvků jejich autoři, když uvedli:

„Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení roční uzávěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.“

Pokud jste totéž opsali i do nových stanov, necháváte za sebe rozhodovat jiné.

Zálohy – další informace ke službám i správě - Vyúčtování

Převzato z portálu SVJ

Povinnosti vyúčtovat zálohy podle NOZ vybral a seřadil pro portál SVJ p. lake  25. ledna 2015:

NOZ § 1135 
Správce má právní postavení příkazníka. Musí spoluvlastníkům správu vyúčtovat; náleží mu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou si může vybrat z výnosů spravované věci.

§ 1179
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

§ 1411
Správce cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinnosti s péčí řádného hospodáře.

§ 1414
Správce vede spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou.

§ 1436
(1) Správce předloží beneficientovi vyúčtování správy nejméně jednou za rok. Je-li správců několik, předloží vyúčtování společné, ledaže vzhledem k rozdělení jejich působnosti smlouva určí nebo zákon stanoví něco jiného.
(2) Vyúčtování musí být tak podrobné, aby bylo možné ověřit jeho správnost.

§ 1437
Správce beneficientovi umožní kdykoli přezkoumat účetní knihy a doklady týkající se správy a poskytne mu na vyžádání potřebné informace, jak je správa vedena.

§ 2435
Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu a převede na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedení příkazu předloží příkazci vyúčtování.

 

Zálohy – další informace ke službám i správě – Vypořádání  

Převzato z portálu SVJ

Povinnosti vypořádat zálohy podle NOZ vybral a seřadil pro portál SVJ p. lake  25. ledna 2015:

§ 2436
Příkazce složí na žádost příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů a nahradí mu náklady účelně vynaložené při provádění příkazu, byť se výsledek nedostavil.

§ 2444
Ustanovení o příkazu se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit záležitost na účet jiného.

§ 2991
(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

Poznámka:

Za přehled paragrafů NOZ uvedený v části Další informace ke službám i správě, jsem autorovi poděkovala už v lednu 2015, ale děkuji znovu, protože mi svými odkazy na právní úpravu všeho možného ušetřil spoustu času.

Kdo by se chtěl podívat na originály přehledů p. lake, jsou tady:

 

http://www.portalsvj.cz/diskuse/pravni-predpis-o-povinnosti-vyuctovat-a-vyporadat-prijate-zalohy a

http://www.portalsvj.cz/diskuse/pravni-predpis-o-povinnosti-vyuctovat-a-vyporadat-prijate-zalohy#comment-90510

 

N. Klainová

25. 5. 2017

Pokračování - Výsledek hospodaření - Vyúčtování a vypořádání a Příjmy/ Výnosy vlastníků jednotek - Vyúčtování a vypořádání

 

 

 

Výsledek hospodaření (VH)

Úvod:

Shromáždění má podle § 1208 NOZ rozhodovat mimo jiné i o vypořádání výsledku hospodaření.

O vyúčtování VH se § 1208 nezmiňuje. Za určitých okolností se ale v některých SVJ část VH přece jen bude vyúčtovávat. Půjde o část VH vzniklou z nevyčerpaných příspěvků na správu účtovaných do výnosů.  

Výše celkového výsledku hospodaření je vykázána v účetní závěrce.  

Ve výkazu zisku a ztráty (Z/Z) jsou uvedeny náklady a výnosy podle druhů. VH je zde zjišťován jako jejich rozdíl. Stejný VH je i v rozvaze. Jeho výpočet se pochopitelně liší, ale výsledek musí být stejný.   

Náklady SVJ podle druhů, vstupující do VH, zůstávají už mnoho let téměř beze změn, pomineme-li změnu ve vykazování aktivace z roku 2016. O ní se však v SVJ příliš často neúčtuje.  

Vlastníci by se měli zajímat o jednotlivé druhy nákladů. Měli by si nechat vysvětlit hlavně nákladové položky, u nichž není zřejmý jejich obsah viz „Ostatní služby“ a  „Ostatní náklady“.

Podíly vlastníků na jednotlivých nákladech si mohou zjistit z přehledů pro vlastníky viz výše.  

Výnosy SVJ se na rozdíl od nákladů u některých SVJ od roku 2014 významně změnily.

·         Do konce roku 2013 tvořily zisk SVJ většinou pouze přijaté úroky, občas sankce účtované do výnosů.

                Pokud by shromáždění rozhodlo o rozdělení VH mezi vlastníky, rozděloval by se podle podílů na společných částech.

·         Od roku 2014, kdy je možné účtovat do výnosů i příspěvky na správu, se mohou do VH promítnout i nevyčerpané příspěvky na správu, které výše uvedený zisk zvýší. A naopak, jsou-li skutečné náklady na správu vyšší, než příspěvky účtované do výnosů, celkový zisk se sníží, případně se přemění na ztrátu SVJ. 

              U SVJ, v nichž jsou příspěvky účtovány do výnosů, je třeba VH rozdělit na dvě části a každou z nich posuzovat zvlášť:  

        1.    část VH vzniklá z úroků, sankcí a podobných výnosů,

        2.    část VH vzniklá z nevyčerpaných, případně přečerpaných příspěvků na správu účtovaných do výnosů.

                    Ve druhém případě bude nutné zohlednit druhy příspěvků na správu, které nemusí být podle § 1180 NOZ stanoveny jen podle podílů na společných částech. 

Po delším úvodu k problematice VH se vrátíme k tabulce Vyúčtování a vypořádání záloh a výsledku hospodaření

VH z úroků, sankcí apod. - Informace z účetní závěrky

NOZ § 1179

Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Poznámky:

Informace o hospodaření SVJ obsahuje v kumulované podobě účetní závěrka. Té ovšem rozumí málokdo. Vhodnější je jejich vysvětlení ve zprávě o hospodaření, zpracované srozumitelnou formou. Obsah zprávy o hospodaření není právně upraven.  

V ukázce mé zprávy o hospodaření na www.klaiex.cz  je mimo jiné uvedeno, že obsahuje i vysvětlení účetní závěrky. Rozbor vlivů na VH by měl být součástí být tohoto vysvětlení.    

Zisk z úroků a sankcí

Výnosové účty pro přijaté úroky a sankce k sobě nemají párové nákladové účty, které by mohly tyto výnosy snížit.

Výsledkem hospodaření z těchto výnosů  by měl být logicky zisk, o kterém má rozhodovat shromáždění (§ 1208 NOZ).

Existují však účetní – umělci, kteří i z takových výnosů dovedou vykouzlit  ztrátu nebo nulu.

a)   Kouzlo se ztrátou

Některá SVJ ještě stále uvádějí ve výkazu Z/Z ve výnosech pouze  přijaté úroky a v nákladech pouze bankovní poplatky, které jsou většinou vyšší. Tato hloupost, kterou jsem už x-krát kritizovala, způsobuje potom  ztrátu SVJ. Jde samozřejmě o ztrátu vzniklou v účtárně a ne činností SVJ. Účetní takto účtující, by si měl/a doplnit znalosti nebo jít dělat něco jiného.

b)   Kouzlo s nulovým VH

V posledních letech se rozšiřuje řada SVJ, která vykazují nulový VH, protože účetní poslechli podle mého názoru nesprávné rady k vynulování zisku. Výnosy z přijatých úroků a sankcí použijí na úhradu části nákladů na správu, které mají  být hrazeny z příspěvků na správu. O zisku má rozhodovat shromáždění (§ 1208 NOZ), ale v podstatě o něm rozhodují účetní.  

Rozhodnutím účetních vlastníci ušetří část příspěvků. Vzniklá výhoda představuje podle mého názoru zdanitelný nepeněžní příjem. Tenhle můj názor berte s rezervou. Nejsem daňovou poradkyní, jeho správnost si ověřuji na MF. Zatím čekám na odpověď.

 

VH z úroků, sankcí apod. – Vypořádání VH

NOZ § 1208

Do působnosti shromáždění patří
d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
 

Poznámky:

VH  SVJ  je k 1. 1. nového roku na účtu  931 VH ve schvalovacím řízení. Povinnost VH  vypořádat znamená někam jej  převést (zjednodušeno viz dále písm. b).  

Před rozhodováním o jeho vypořádání by měl výbor nebo účetní předložit shromáždění návrhy, pro které by mohli hlasovat, např.:

a)    Převést zisk do fondu ze zisku např. na nákup majetku pro účely správy, na úhradu ztráty SVJ apod.

b)    Převést zisk zatím na účet nerozděleného zisku a rozhodnutí nechat na pozdější dobu. 

       Takto převedený VH je považován za nevypořádaný výsledek hospodaření viz Vyhl. 504/2002 Sb.:  

       Položka A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let obsahuje nevypořádané výsledky účetní jednotky za minulá účetní období.

Možnosti a) a b) jsou upraveny ČÚS 402 Otevírání a uzavírání účetních knih.

Další podrobnosti viz Postupy / Závěr roku - Schvalování účetní závěrky a vypořádání zisku.

c)    Podle odborného tisku existuje i možnost rozdělit zisk mezi vlastníky.  Kdysi to bylo možné podle vzorových stanov  č. 322/2000 Sb. Ve vzorových stanovách č. 371/2004 Sb., jsem už podobnou možnost nenašla a v NOZ rovněž ne. V odborné literatuře se  uvádí, že to NOZ nezakazuje, proto to je možné. Zisk, který má být vlastníkům rozdělen, musí SVJ  nejdříve zdanit zvláštní sazbou podle § 36 ZDP jako podíl na zisku.  

N. Klainová

29. 5. 2017  

Pokračování 

VH z nevyčerpaných příspěvků na správu účtovaných do výnosů – Vyúčtování 

Nejdříve stručné zopakování některých ustanovení, která platí i pro příspěvky stanovené formou záloh:

NOZ § 1135 
Správce má právní postavení příkazníka. Musí spoluvlastníkům správu vyúčtovat; ....

§ 1179
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří ....

NOZ § 1208

Do působnosti shromáždění patří
d)schválení účetní závěrky, .....a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
Opakování je zařazeno jako zdůraznění,  že se vyúčtování správy  má vlastníkům jednotek předkládat bez ohledu na to, byly-li příspěvky poskytovány formou záloh nebo byly účtovány do výnosů!

Tvrzení, že u příspěvků účtovaných do výnosů  není třeba provádět žádné vyúčtování jejich čerpání, považuji za nesmysl šířený těmi, kterým se z nejrůznějších důvodů nechce vlastníkům jednotek správu vyúčtovávat. 

Ukázky přehledů s příspěvky účtovanými do výnosů si můžete prohlédnout v souvislém příkladu  Klaiex 23 B, v souboru Účtování 2016, kde jsou všechny tři druhy příspěvků podle § 1180 NOZ.

VH z nevyčerpaných příspěvků na správu účtovaných do výnosů – Vypořádání

NOZ § 1208

Do působnosti shromáždění patří
d)schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
 

Poznámka:

Zatímco vyúčtování nevyčerpaných příspěvků by nemělo být v SVJ problémem, rozhodování o vypořádání nevyčerpaných příspěvků, které byly účtovány do výnosů, už tak jednoduché nebude. 

Proč?

V době schvalování účetní závěrky už jsou nevyčerpané příspěvky na správu, které byly účtovány do výnosů, druhou součástí VH ve schvalovacím řízení. První byl zisk z úroků a sankcí.

 

Rozhodování o nevyčerpaných příspěvcích na správu se tak mění na rozhodování o druhé části VH.

U první části VH (z úroků a sankcí) byly pro rozhodování vlastníkům nabízeny možnosti:

a)    převod do fondů ze zisku,

b)    převedení na účty nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let,

c)    rozdělení zisku mezi vlastníky jednotek (po zdanění u zdroje, tedy v SVJ, zvláštní sazbou).

První dvě možnosti mohou vlastníci zvolit i u části VH z nevyčerpaných příspěvků na správu.

Třetí možnost, tzn. rozdělení mezi vlastníky jednotek, nedoporučuji, protože si nejsem jistá daňovými dopady. Pokud je to tak, jak si myslím, vlastníci by na takové rozhodnutí doplatili.

Příklad:  

SVJ nevyčerpalo v roce 2016 příspěvky na opravu účtované do výnosů ve výši 150 000 Kč. Vlastníci jednotek si opravu rozmysleli.

V roce 2017, tj. v době rozhodování,  už bylo 150 000 Kč součástí VH ve schvalovacím řízení.  Vlastníci na shromáždění rozhodli, že když byla akce zrušena, chtějí 150 000 Kč vrátit.

Nabízí se otázka:

Musí ji SVJ rovněž zdanit jako podíl na zisku podle § 36 ZDP? Obávám se, že ano, přestože v podobě příspěvků na správu nebyla částka předmětem daně z příjmů.

Podle mého názoru by se tato další zvláštnost SVJ měla promítnout do § 36 ZDP tak, aby se nevyčerpané příspěvky v případě rozdělení mezi vlastníky nemusely zdaňovat.

Jsou-li nevyčerpané příspěvky na správu ve formě záloh a vlastníci rozhodnou, že si je rozdělí mezi sebe, nepodléhá to rovněž zdanění daní z příjmů.

Vlastníky z příkladu by rozhodnutí o výplatě stálo 22 500 Kč, tj. 15 % z celkové částky. K rušení naplánovaných akcí v praxi dochází a někdy jde o finančně náročnější akce, než za 150 tis. Kč.  Možná existuje možnost, jak nevyčerpané příspěvky, které vytvořily část zisku, nezdanit. Já jsem ji nenašla.

Na problematiku zdaňování nevyčerpaných příspěvků jsem se zeptala na MF ČR. S odpovědí vás určitě seznámím.

Zatím bude asi nejjistější účtovat příspěvky na správu do výnosů pouze na úhradu těch nákladů na správu, jejichž skutečná výše je známá. Ostatní příspěvky na správu bude lepší předepisovat  formou záloh, obzvlášť jde-li o příspěvky na finančně náročné akce.

Pokud už někde nastala situace podobná té z příkladu, doporučuji řešit ji s daňovým poradcem.

Pokud se z MF ČR dozvím, že pro vrácení nevyčerpaných příspěvků účtovaných do výnosů, které vstoupily do VH, nebude existovat žádná výjimka, připravím pro e-shopek podstatně složitější příklad, kde budou uvedeny všechny potřebné výpočty i postupy účtování pro všechny tři druhy příspěvků na správu podle § 1180 NOZ.

 

N. Klainová                  

5. 6. 2017

 

 

 

    Finanční vyrovnání záloh na služby

 

Dotaz:

Jan Ambrož měl předepsány zálohy na vodu ve výši 12 000 Kč, uhradil však jenom 11 000 Kč, zálohu za prosinec ve výši 1 000 Kč dluží. Dluží i zálohový příspěvek na správu ve výši 500 Kč.  

Skutečné (SN) náklady na vodu činily v roce 200x  u Jana Ambrože pouhých 7 000 Kč.

Mají být při finančním vyrovnávání záloh porovnávány skutečné náklady s předepsanými zálohami nebo se skutečně uhrazenými zálohami?

 

Pol.

Jan  Ambrož

MD

Dal

1.

Předpisy záloh - voda

311-210

324-210

12 000

2.

Úhrady záloh - voda

221-100

311-210

11 000

3.

SN (skutečné náklady) - voda

315-210

389-210

 7 000

4.

Zúčtování SN s předepsanými  zálohami

324-210

315-210

7 000

 

 

Odpověď:

Při vyúčtování záloh na služby jsou porovnávány skutečné náklady s předepsanými zálohami, ne se skutečně uhrazenými.

 Nedoplatky záloh se řeší samostatně. V praxi bývá zvykem, že pokud existují  při finančním vyrovnání přeplatků za služby nějaké nedoplatky, vyberou se při výplatě  přeplatků.  

Jan Ambrož měl  k 31. 12. 200x následující zůstatky na účtech:

 

Číslo účtu

Název účtu

     Kč

Pozn.

311-210

Předpisy a úhrady záloh - voda

1 000

Pohledávka SVJ

z  neuhrazených záloh

311-300

Předpisy a úhrady záloh - správa

500

Pohledávka SVJ

z  neuhrazených záloh

324-210

Předpisy a zúčtování záloh - voda

5 000

Závazek SVJ

vyplatit přeplatek

Výpočet:

Přeplatek = 12 000 předpis – 7 000 SN

 

 

 

V době vyplácení přeplatků za vodu neměl ještě Jan Ambrož uhrazeny závazky z dlužných záloh na vodu 1 000 Kč a na správu 500 Kč. Závazky byly Janem Ambrožem uhrazeny v rámci finančního vyrovnání přeplatků za služby v hotovosti.

 

Pol.

Jan  Ambrož

MD

Dal

5.

Výplata přeplatku -  voda

324-210

211-100

5 000

6.

Úhrada dlužné zálohy v hotovosti - voda

211-100

311-210

1 000

7.

Úhrada dlužné zálohy v hotovosti  – správa

211-100

311-300

500

 

 

N. Klainová                             

8/2008

Podle zákona č. 67/2013 Sb., o službách, by se měly porovnávat SN s přijatými zálohami viz § 7 zákona.  Protože se však účtuje o předepsaných zálohách, ne o přijatých, zůstanou v účetních programech zřejmě stejné výpočty jako dosud, ale zohlední se pohledávky z neuhrazených záloh, zjištěné na účtu 311-xxx.  

 

 

 

 

Příloha, přehledy pro vlastníky

 

Příloha

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty se ve většině SVJ sestavují automatizovaně, data čerpají z  účetních knih. Prográmek Klaiex bere ve všech svých verzích data z předvahy. Přílohu, která vysvětluje a doplňuje informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, žádný program nesestaví, protože to neumí.

Je-li vedení účetnictví svěřeno externí firmě, bylo by ideální, kdyby se na sestavování přílohy podílel(a) účetní i někdo z SVJ, protože některé věci externí účetní prostě neví, např. nemusí vědět o účasti  členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů SVJ a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž SVJ uzavřelo za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní stavy (vyhláška č. 504/2002 Sb., § 30 odst. 1).

Právní úprava přílohy je uvedena v  §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., a v § 18 ZoÚ.

Příloha může být podle § 29 vyhlášky sestavena

·         popisným způsobem,

·         nebo ve formě tabulek.

Příloha sestavená formou tabulek je přehlednější a její sestavování efektivnější.

Schvalování účetní závěrky

Pro schválení účetní závěrky zvedají v některých SVJ vlastníci ruku automaticky, aniž by jí rozuměli a aniž by jim byly vysvětleny alespoň některé její jednotlivé části.

Pohledávky, závazky, náklady, výnosy a výsledek hospodaření by měl umět v účetní závěrce najít a následně vysvětlit každý, kdo ji předkládá členům SVJ ke schválení. Absolutním laikům v účetní problematice by mohly pomoci v orientaci  příspěvky uvádějící rubriky Základy i Poradna. 

Přehledy pro vlastníky

Přehledy  o stavu a čerpání záloh na správu nejsou součástí účetní závěrky. Řada SVJ je vůbec nesestavuje. Členové SVJ si potom stěžují, že nemají ponětí, kam plynou peníze, které posílají měsíčně na úhradu nákladů na správu. Nevědí kolik a za co se utratilo, ani jak velké jsou nevyčerpané zálohy na správu, které se většinou převádějí do dalšího roku.

Na informace o použití záloh na správu mají vlastníci jednotek právo. Každá záloha musí být jejím příjemcem vyúčtována. S přeplatky nebo nedoplatky záloh na správu se zachází v SVJ v souladu se schválenými stanovami nebo s rozhodnutím shromáždění.

Má-li SVJ ve svých schválených stanovách uvedenou možnost finančního vyrovnání nevyčerpaných záloh, může k němu dojít, ale ve většině SVJ bývají nevyčerpané zálohy na správu  převáděny do následujícího roku.

Mít přehled o nevyčerpaných zálohách se vlastníkům vyplatí hlavně při prodeji bytu. Při změně vlastníka se totiž nevyčerpané zálohy nevracejí. Vlastník, který ví, jaký zůstatek záloh bude převeden na nového vlastníka, jej může promítnout do prodejní ceny bytu.

Forma přehledů o stavu a čerpání záloh na správu

Přehledy  by měly být sestaveny tak, aby byly srozumitelné  pro všechny, bez ohledu na to, jestli členové SVJ znají nebo neznají alespoň základy účetnictví.

Poznámka: Zatímco souvislý příklad Klaiex 15 si vystačil s jedním přehledem, v jeho nástupci, kterým je Klaiex 26, už sestavujeme přehledy dva, protože SVJ vybírá v souladu s § 1180 NOZ dva druhy záloh:

KrZ 1 = krátkodobá záloha na správu stanovena podle podílů na SČ (společných částech),

KrZ 2 = krátkodobá záloha na správu stanovena na každou jednotku ve stejné výši.

Forma přehledu není nikde předepsána. Nabídnout mohu pouze ukázky přehledů, které mi připadají srozumitelné a přehledné.

V souladu s § 1180 NOZ by měl dostat každý vlastník minimálně 2 přehledy, případně jeden přehled s dvěma tabulkami:

a)      Přehled o stavu a čerpání záloh stanovených podle podílů na společných částech

b)      Přehled o stavu a čerpání záloh na vlastní správu

Podklady pro sestavení přehledů

Přehledy musí obsahovat

·         počáteční zůstatek (PZ)

·         přírůstky (vklady)

·         úbytky (čerpání)

·         konečný zůstatek (KZ)

Počáteční zůstatky jsou nulové, protože jde o nově vzniklé SVJ.

Vklady vlastníků představují předepsané zálohy na správu. Můžete si je zkontrolovat s údaji v sestavě předpisů záloh.

Zálohy jsou čerpány na úhradu nákladů. Protože jsme náklady účtovali s analytickým trojčíslím 301 a 302, máme podklad pro čerpání záloh 1 a 2, tj. podle podílů a na vlastní správu. Údaje získáme z účetnictví. V prográmku Klaiex bývají uváděny na samostatném listu „Zúčtování nákladů“, později „Náklady 1 až 3“. Na názvu tolik nezáleží. Podstatné je, že víme, které náklady se hradí ze kterých záloh.

Náklady a výnosy podle druhů

501-301

Spotřeba materiálu

395,00

501-302

Spotřeba materiálu - vlastní správa

938,00

511-301

Opravy a udržování - SP 

11 541,00

517-301

Revize - SP

2 480,00

518-302

Pošt., kopírování  aj. náklady vlastní správy

11 682,00

523-302

Odměny orgánů  SVJ

12 500,00

524-302

ZP

1 125,00

525-302

SZ

3 125,00

549-301

Jiné ostatní náklady - SP (poj...)

5 000,00

549-302

Bankovní poplatky, poplatky SIPO

924,00

 

Náklady celkem

49 710,00

Poznámka: Výnosy nejsou z důvodu úspory místa uvedeny, pro přehledy je nepotřebujeme

 

Přehled o stavu a čerpání KrZ 1 (podle podílů na SČ)

Č. jedn.

Jméno

PZ

Vklady

Čerpání

KZ

1

Králík

0,00

5 500,00

3 236,00

2 264,00

2

Smutná

0,00

5 500,00

3 236,00

2 264,00

3

Lebeda

0,00

5 500,00

3 236,00

2 264,00

4

Cvach

0,00

5 500,00

3 236,00

2 264,00

5

Dlouhý

0,00

11 000,00

6 472,00

4 528,00

Celkem

x

0,00

33 000,00

19 416,00

13 584,00

Pozn ke KrZ 1: První čtyři byty jsou stejné, pátý má dvojnásobnou plochu.

Přehled o stavu a čerpání KrZ 2 (na vlastní správu)

Č. jedn.

Jméno

PZ

Vklady

Čerpání

KZ

1

Králík

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

2

Smutná

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

3

Lebeda

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

4

Cvach

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

5

Dlouhý

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

Celkem

x

0,00

31 000,00

30 294,00

706,00

 

Sestavením přehledů o stavu a čerpání záloh na správu se můžeme s rokem 2016 rozloučit. Předtím se ale vraťte na začátek souvislého příkladu a porovnejte přehledy s rozpočty. Najdete je hned na začátku pod názvem "Podklady pro účtování".

Poznámka:

Kvůli lepší přehlednosti tvoří SVJ jen krátkodobé zálohy na správu č. 1 a 2, tj. podle podílů a na vlastní správu. Mohlo tvořit i dlouhodobé, např. jednu podle podílů na opravu střechy a druhou s ohledem na výlučné užívání např. na opravu lodžií, které jsou ve výlučném užívání jen majiteli bytů. Potom by byly sestavovány místo dvou přehledů přehledy 4 a ani to by nemusel být konečný počet.  

9. 5. 2016

Pokračování

 

 

 

Vítejte na stránkách věnovaných hlavně účetnictví SVJ !

Upozornění na nové příspěvky najdete v pravém sloupci pod názvem Nejnovější příspěvky. 

Přehled příspěvků podle jednotlilvých rubrik najdete vpravo v nabídce  

"Přehled  příspěvků" 

i s měsícem a rokem zveřejnění.

...

Od 8. 9. 2012 jsou pro nečleny KPÚ některé rubriky zablokovány. 

Chcete-li se dostat do všech rubrik, přečtěte si podmínky v rubrice KPÚ, E-shop.

...

Tyto stránky vznikly s cílem šířit osvětu v oblasti, která není dostatečně právně upravena. O čtyři roky dříve jsem ze stejných důvodů  napsala knížku SVJ, kterou vydalo nakladatelství Bilance. Některé předpisy se změnily, avšak cesta od zpracování aktualizací k čtenářům je příliš zdlouhavá. Než by byly aktualizace vydány tiskem, bylo by zase všechno jinak.

S právní úpravou účetnictví SVJ to bylo opravdu hodně špatné.   

Použití vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů (ČÚS) nebylo v některých případech možné.

Na připomínky, co by mělo být v těchto předpisech doplněno, reagoval odbor metodiky účetnictví MF, že se vyhláška  týká velkého rozsahu různých skupin účetních jednotek (např. politické strany a politická hnutí, spolky, církve a náboženské společnosti, aj. včetně SVJ) a nelze vytvářet výjimky z těchto obecných pravidel z důvodu specifik činností jednotlivých skupin účetních jednotek.

Protože mě  baví metodika účetnictví SVJ, rozhodla jsem se vyplnit mezery v účetních předpisech navrhováním  vlastních postupů  účtování. 
 
Při jejich zveřejňování opakovaně zdůrazňuji, že mé návrhy nepředstavují jediné možné řešení. Díky obecným ustanovením v účetních předpisech mohou být některé postupy účtování řešeny variantně.
 

Není podstatné, jakými cestami se dospěje k výsledným údajům.

Podstatné je, aby ty cesty nebyly v rozporu s právními předpisy a aby byly vykazované údaje správné.

Při vedení účetnictví je však třeba dodržovat i další zásady stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), hlavně v § 7 a 8. Ve svých příspěvcích  kladu velký důraz hlavně na přehlednost, srozumitelnost a průkaznost účetnictví.

Najdou-li účetní v jiné odborné literatuře jiné návrhy postupů účtování, měli by si vždy vybrat ty, které budou umět vysvětlit a obhájit.

Jediný univerzální vzor správně vedeného účetnictví SVJ neexistuje.

Nejkomplexnější ukázku, jak může být vedeno účetnictví SVJ, obsahuje souvislý příklad nabízený v E-shopku (www.klaiex.cz)  jako  Klaiex 23 A. Příklad je zpracován v Excelu v naprogramovaných tabulkách využitelných pro účtování od roku 2016.

Začíná jako tradičně sestavením rozpočtů nákladů na správu, stanovením příspěvků na správu odvozených ze schválených rozpočtů, zpracováním předpisů záloh na správu i na služby a dalších podkladů. Samozřejmostí je automatizovaně zpracovaná rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Příklad obsahuje i ukázky přehledů pro vlastníky o nevyčerpaných příspěvcích na správu a účtování o vypořádání přeplatků záloh na služby. Uvedeny jsou i údaje pro přiznání k dani z příjmů.

Komplexnější ukázku, jak by mohlo vypadat vedení účetnictví SVJ vedené v souladu s účetními předpisy, jsem zatím nikde jinde neviděla.

O něco jednodušší, ale rovněž komplexní  zpracování,  nabízí souvislý příklad zde v rubrice Poradna. 

I on je navíc zpracován i v Excelu, a to ve verzi Klaiex 26 A.

V zájmu názornosti  a srozumitelnosti je některá problematika  vysvětlována na příkladech,  doplněných přehlednými schématy s  účty „T“, tzv. šibenicemi. Rozsáhlé tabulky a schémata mi formát stránek Webnode neumožňuje, proto jsou zařazeny v E-shopku. 

Pro oba mé weby platí to, co prosazuji od samého začátku mé publikační činnosti:

O nákladech a výnosech souvisejících se správou se musí účtovat výsledkově, tj. na účtech účtové třídy 5 - Náklady a 6 – Výnosy.

Rozlišení nákladů patřících SVJ a vlastníkům jednotek nebylo dlouho nikde upraveno. 

Od roku 2014 existuje rozlišení těchto skupin nákladů.  Ne však v účetních předpisech, ale v nařízení vlády z dílny MMR viz odpověď z MF: 

„SVJ je z hlediska vlastnictví a spoluvlastnictví specifickou právnickou osobou svého druhu v našem právním řádu. Problematiku vlastních příjmů (výnosů) a nákladů (výdajů) SVJ souvisejících se správou domu a pozemku  neupravují právní předpisy v oblasti účetnictví, ale jiné věcně právní předpisy, a to s účinností od 1. ledna 2014 zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a prováděcí nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.“

Rozvahově je možné účtovat jen o těch nákladech a výnosech, které patří vlastníkům jednotek, o kterých je v prohlášení nebo stanovách stanoveno, že budou hrazeny z prostředků těchto vlastníků jednotek - § 7 NV č. 366/2013 Sb. Vlastníkům  jednotek patří samozřejmě i náklady na služby. I o nich se účtuje rozvahově, a to od samého začátku.

Přestože je vše vysvětleno, v některých SVJ nemají na studium nových předpisů čas a o správě účtují rozvahově i v roce 2016 vesele dále. Stačí se podívat na některé ukázky účetních závěrek. 

.............

Účetnictví SVJ na Webnode

Celá tématika je rozdělena do rubrik:

Rubrika "Postupy účtování" je zařazena s cílem seznámit pokročilejší účetní s obtížnějšími postupy účtování, případně s postupy účtování, které mohou být řešeny variantně.

Rubrika "Základy účetnictví" byla zařazena s cílem zorientovat v této problematice především zájemce z řad členů orgánů SVJ.  Co bylo motivem pro její zřízení v roce 2008, se dozvíte hned po jejím otevření. 

Pro velmi malá SVJ, rozhodnutá zvládnout vedení účetnictví vlastními silami, byla zřízena rubrika „Poradna“.  Od roku 2017 je v ní  

"Malá škola základů účetnictví".

Rubrika "Otázky a odpovědi" je věnována hlavně účtování a sestavování účetní závěrky. 

Rubrika  "KPÚ, E-shop" vysvětluje, jak se stát členem KPÚ (Klubu přátel účetnictví). Je tam i pozvánka do E-shopku, který je na adrese www.klaiex.cz.  Přijďte nakouknout, třeba si něco vyberete, i když to nebude zadarmo. 

Rubrika  "Různé" je věnována nejrůznějším tématům vztahujícím se k SVJ. Záběr této rubriky vám ukáže "Přehled příspěvků".

Rubrika  "Přehled příspěvků" byla  zařazena proto, aby i neregistrovaní návštěvníci viděli seznam všech příspěvků.

V mapě stránek, která je úplně dole vpravo, se jim totiž zobrazí jenom ty příspěvky, které jsou volně přístupné všem. V přehledu příspěvků je na rozdíl od mapy stránek uveden i měsíc a rok jejich zveřejnění, aby si každý mohl zjistit, jak starý/mladý je daný příspěvek.

. . .

Informace pro účetní laiky

Přestože je většina příspěvků určena účetním, nezapomněla jsem ani na neúčetní.

Pro členy výborů je v E-shopku příručka s názvem Orientace v účetnictví SVJ.

 

 

Účetnictví SVJ v E-shopku

Prográmky Klaiex, Danex

Klaiex - tabulky naprogramované v Excelu. Od verze Klaiex 23 jsou naprogramovány v souladu s novelizovanou vyhláškou č. 504/2002 Sb., účinnou od roku 2016.

Danex – tabulky naprogramované  pro vedení daňové evidence OSVČ (bez zaměstnanců, neplátců DPH....  Před objednáním doporučuji objednat a přečíst si nejdříve soubor Povídání.  

Sbírka souvztažností – Obsahuje souvztažnosti pro účtové třídy 2 až 9. Uvedeny jsou nejen předkontace, ale i příklady zaúčtované pro lepší názornost na účtech „T“ – tzv. „šibenicích“.  Je jediná v ČR (nevím o jiné). Sledujte datum zpracování o jednotlivých souborů.

Předpisy – hlavně vyhláška č. 504 s poznámkami  a některé ČÚS s poznámkami.

Různé – nabídka je rozdělena do skupin Příklady, Ukázky, Ostatní.

U všech souborů jsou popisky.

....................................................................

Doufám, že mé návrhy na obou webech pomáhají vyplnit alespoň některé mezery v účetních předpisech.

N. Klainová

9/2016

 

Publikace SVJ

 

Nakladatelství Bilance mi vydalo v roce 2004  knihu Společenství vlastníků jednotek. 

 

Postupy účtování nákladů a výdajů na správu domu, na služby, na technické zhodnocení domu a další jsou uvedeny

ve druhé kapitole knihy SVJ a tvoří její podstatnou část. 

Knihu si můžete objednat na www.bilance.cz - sekce Odborné publikace. 

Máte-li už knížku doma, můžete si stáhnout její aktualizace z roku 2010 a 2012 na adrese

 http://klaiex.webnode.cz/ruzne/aktualizace-knihy-svj-bilance-2004/

V září 2014 se už prodává kniha ve výprodeji  viz   http://www.mbm.cz

 

POZOR !

Kniha neobsahuje aktualizace podle NOZ a NV č. 366/2013 SB., ani podle dalších právních předpisů účinných roku 2014 

Velká část napsaného textu však platí dodnes. 

Postupy účtování zohledňující  NOZ, NV č. 366/2013 Sb. a Zosl č. 67/2013 Sb.  jsou na tomto webu a v e-shopku. 

 Sledujte novinky v pravém sloupci této úvodní obrazovky.

...........................................

Obsah knížky Společenství vlastníků jednotek ( z roku 2004)

Předmluva

Úvod

I. Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ

     Stručná orientace v právních aj. předpisech

1. Účtový  rozvrh

    Analytické členění účtů  

    Zvláštnosti účtování SVJ

1.1  Pohledávky SVJ za vlastníky a závazky SVJ k vlastníkům jednotek

1.2  Ostatní pohledávky a závazky  SVJ, krátkodobý finanční majetek,

       jiná aktiva a jiná pasiva

1.3  Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky

1.4  Závěrkové a podrozvahové účty

1.5  Náklady a výnosy 

2. Postupy účtování

2.1 Správa domu

2.1.1 Běžné náklady na správu domu

2.1.2 Finančně náročné opravy

2.1.2.1 Finančně náročné opravy hrazené z dlouhodobých záloh

2.1.2.2 Finančně náročné opravy hrazené z krátkodobých záloh

2.1.2.3 Finančně náročné opravy hrazené z úvěrů (půjček)

2.1.2.4 Opravy hrazené z provozní dotace

2.1.3 Přijaté úroky, penále z prodlení

2.1.4 Odměny členům statutárního orgánu

2.2 Služby

2.3 Technické zhodnocení společných částí domu

2.3.1 Technické zhodnocení hrazené z dlouhodobých záloh

2.3.2 Technické zhodnocení hrazené z krátkodobých záloh

2.3.3 Výdaje na technické zhodnocení hrazené některými vlastníky

         z úvěrů od stavební spořitelny

2.3.4 Technické zhodnocení hrazené z úvěrů (půjček)

2.4 Majetek v účetnictví společenství nevykazovaný v rozvaze

2.4.1 Dlouhodobý majetek

2.4.2 Zásoby

2.5 Zúčtovací vztahy mezi SVJ a správcem domu

2.5.1 Závazky SVJ ke správci

2.5.2 Pohledávky SVJ za správcem

2.5.3 SVJ si zřizuje vlastní  běžný účet v průběhu účetního období

2.6 Krátkodobý finanční majetek

2.6.1 Poplatky SIPO

2.6.2 Způsoby připisování plateb na běžný účet SVJ

2.6.3 Rozúčtování úhrad záloh prováděných prostřednictvím SIPO

2.7. Účetní uzávěrka

2.7.1 Předuzávěrkové účetní případy

2.7.1.1 Účtování inventarizačních rozdílů

2.7.1.2 Účtování dohadných položek pasivních

2.7.2 Uzavírání účetních knih

2.8 Otevírání účetních knih v novém účetním období

3. Účetní závěrka

3.1 Rozvaha 

3.2 Výkaz zisku a ztráty

3.3 Příloha

4. Seznam účetních knih, symbolů a zkratek                    

4.1 Seznam používaných účetních knih:

4.2 Seznam používaných symbolů a zkratek

5.  Oběh a přezkušování účetních záznamů, úschova účetních záznamů

5.1 Vyhotovování účetních dokladů pro SVJ

5.2 Přezkušování účetních dokladů

5.3 Podklady a doklady předávané účtárně  členy výboru SVJ

5.4 Způsoby předávání dokladů účtárně

5.5 Další ustanovení k  vedení knihy dokladů aj. podkladů předávaných účtárně

5.6 Kniha přijatých účetních záznamů od správce

5.7 Úschova účetních záznamů u správce

5.8  Ochrana účetních záznamů, obnova průkaznosti účetních záznamů

6. Opravy  účetních záznamů

6.1 Opravy chyb v účetních dokladech a v účetních záznamech předávaných

účtárně členem výboru SVJ

6.2 Kontrola správnosti účetních zápisů

6.3 Opravy chybných účetních zápisů

6.4 Členění oprav chybných účetních zápisů:

6.4.1  Opravy účetních zápisů běžného účetního období

6.4.2 Opravy účetních zápisů po uzavření účetních knih

6.4.3  Opravy účetních zápisů z minulých účetních  období

6.5  Opravy chyb v účetní závěrce

7. Inventarizace majetku a závazků

7.1 Druhy inventarizací

7.1.1 Inventarizace  k datu sestavení zahajovací  rozvahy

7.1.2 Řádná inventarizace

7.1.3 Mimořádná inventarizace

7.2 Etapy inventarizace

7.2.1 Fyzická a dokladová inventura, vyhotovení inventurních soupisů

7.2.2  Zápis  o provedené inventarizaci

7.2.3 Zaúčtování inventarizačních rozdílů

II. Vypovídací schopnost účetní závěrky pro vlastníky jednotek

Úvod

1. Rozvaha

1.1 Majetek vlastníků, majetek  SVJ jako právnické osoby a zdroje krytí aktiv

1.2 Pohledávky a závazky SVJ

1.3 Vypovídací schopnost rozvahy, vztahy mezi rozvahovými položkami

1.4 Předvaha účtů 

1.5 Pohledávky a závazky členěné podle vlastníků jednotek

1.5.1  Informace podávané předvahou

1.5.2  Informace podávané přehledy 

2. Výkaz zisku a ztráty

2.1 Náklady SVJ

2.2 Výnosy SVJ

2.3 Vztahy mezi položkami výkazu zisku a ztráty, provázanost s rozvahou

2.4 Vypovídací schopnost výkazu zisku a ztráty

2.5 Příloha     

3. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  

3.1 Převod zisku do fondu SVJ

3.2 Rozdělení zisku mezi vlastníky jednotek

4.  Vliv dohod uzavíraných s vlastníky na vykazované údaje

4.1 Rozdělení úroků z běžného účtu mezi vlastníky ve sledovaném  účetním období

4.1.1 Zúčtování úroků

4.1.2 Výkaz zisku a ztráty

4.1.3 Rozvaha

4.2 Náklady a výdaje nevykazované ve výkazu zisku a ztráty

Několik poznámek k vzorovým stanovám SVJ

Doslov

 


 

 

 

                                                

  

Pozvánka do e-shopku Klaiex:

Chcete-li se podívat  do internetového obchůdku,   přijďte.  Dovnitř se dostanete po zadání adresy http://klaiex.cz.

U každé nabídky i podnabídky je uveden stručný popis jejich obsahu. Mezi nabídkami je mimo jiné i  Sbírka souvztažností.  Pokud vím, žádná další sbírka souvztažností pro účtování SVJ neexistuje.  Kromě předkontací účetních případů obsahuje i příklady zaúčtované na účtech typu "T", tzv. šibenicích.  Předkontace a příklady jsou zpracovány pro účty účtových tříd 2, 3, 5, 6 a 9.

Zpracování předkontací a příkladů pro účtování v účtových třídách 0 - Dlouhodobý majetek a 1 - Zásoby vázne na chybějící právní úpravě majetku ve vlastnictví SVJ jako právnické osoby.

Hned v první rubrice jsou naprogramované tabulky Klaiex a Danex se zaúčtovanými vzorovými příklady. 

Další podrobnosti k obchůdku jsou na tomto webu uvedeny v samostatné rubirce E-shop. 

 

 

 

 

Máte-li zájem o placené služby poskytované na dálku, prostudujte si jejich ceník:

cenik-placenych-sluzeb/

 

Zájemci o další problematiku SVJ se mohou podívat na www.portalsvj.cz              

 

 

 

Ceník placených služeb

Protože se v poslední době začaly množit žádosti o sdělení podmínek pro placenou nápravu nesprávně vedených účetnictví, zařazuji zde 

"Ceník placených služeb" poskytovaných na dálku. 

Služba    

 Cena Kč

1. Přeúčtování účetních případů jednoho roku (i necelého)

z jednoduchého do podvojného účetnictví vedeného

v Excelu, včetně zpracování účetní závěrky za daný rok

 5 000

2. Přeúčtování účetních případů jednoho roku (i necelého)

z dříve zavedeného podvojného účetnictví do účetnictví vedeného v Excelu, včetně zpracování účetní závěrky za daný rok

 5 000

3. Zavedení účetnictví v prográmku Klaiex pro nově vzniklá SVJ, zaúčtování prvních dvou měsíců

3 000

až 4 000

4.  Rekonstrukce nesprávného účetnictví za jeden rok (i necelý)

 20 000

 

Ceník je zpracován pro malá SVJ (s maximlálně 30 jednotkami). 

Určen je zájemcům, kteří znají základy účetnictví. Součástí nabídky nemůže být výuka účetnictví.

Součástí nabídky není rozpočítávání nákladů na služby (teplo, voda, elektřina..).

První nabídka je určena pro opozdilce, kteří si zatím nevšimli, že SVJ musí vést od roku 2005 podvojné účetnictví. 

Transformace příjmů a výdajů na výnosy a náklady vyžaduje nejen správně vedený deník příjmů a výdajů, ale i přesnou evidenci  pohledávek a závazků SVJ,  případně i  zásob.

Druhá nabídka je určena těm, kdo dostávají účetnictví sice bez chyb, ale ve formě, které nikdo nerozumí. Proto si chtějí  zavést účetnictví přehledné a srozumitelné i pro laiky. Základními podklady jsou správné údaje z posledního zaúčtovaného roku,  tj.  správně sestavená  předvaha účtů, rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

 V ceně  5 000 Kč je v obou případech zahrnuto zavedení účetnictví "na míru".  Každý si může vybrat, jak podrobnou evidenci chce vést. Teprve po vzájemném odsouhlasení navrženého účtového rozvrhu dochází k nastavení vstupních dat, k  "přeprogramování" vzorců v prográmku Klaiex podle přání klienta  a k  přeúčtování   účetních případů. 

V ceně je zahrnuto i vysvětlení obsahu zůstatků a pohybů (MD a Dal) na  nově zavedených účtech tak, aby byly základní výstupy z účetnictví (předvaha, rozvaha a výkaz zisku a ztráty) srozumitelné všem, kteří o ně projeví opravdový zájem.  

V ceně 5 000 Kč nejsou zahrnuty opravy hrubých chyb jiných účetních.  

 

Třetí nabídku využívají obvykle ti, kdo nevědí, jak začít, jak podrobné účetnictví by si měli zavést apod. Od roku 2014 byla cena za zavedení účetnictví zvýšena na 4 000 Kč. Zavedení účetnictví je prováděno v prográmku Klaiex. Jeho součástí je i zaúčtování prvních dvou měsíců. 

Rekonstrukce  účetnictví SVJ  by měli provádět účetní poradci na místě, protože písemné vysvětlování zmatků v nesprávně vedeném účetnictví je časově velmi náročné. Nabídka je tu pro ty, kdo ve svém okolí neznají nikoho, kdo by rozuměl účetnictví SVJ.

 

Vzhledem k tomu, že se od roku 2016 má postupovat podle nové vyhlášky, budou ceny od roku 2016 upraveny (směrem nahoru). 

Daňová evidence

(Aktualizováno 16.10.2010)

Vedení daňové evidence s problematikou SVJ přímo nesouvisí. Proč tu tedy je? Ozvalo se mi několik účetních, kteří vedou účetnictví pro několik málo SVJ, jestli bych pro ně neměla něo podobného, jako je Klaiex, ale pro vedení daňové evidence.

Prográmek Danex je zpracován právě pro ně. Nabízen je v e-shopku za 500 Kč. Kromě naprogramovaných vzorců pro vedení deníku a sestavení přehledu o příjmech a výdajích, obsahuje i další evidence, např. knihu přijatých faktur. Obsahuje i zaúčtovaný vzorový příklad jedné fiktivní paní účetní, která vede účetnictví třem SVJ. 

N. Klainová

 

 

 

Náklady na správu a zdroje jejich krytí - členění   

Hlediska členění nákladů/výdajů na správu

1. Náklady (výdaje)  na správu se člení podle nejrůznějších hledisek. 

V prvním stupni si náklady/výdaje na správu  rozdělíme na dvě velké skupiny A a B: 

Náklady a výdaje na pořízení majetku pro účely správy zatím vynecháme. 

     A. Náklady na běžnou správu        B. Výdaje na tech.zhodnocení (TZ)           

Rozdíly mezi oběma skupinami v účtování

A.    Náklady na běžnou správu se účtují na účtech účtové třídy 5 - Náklady. Jde o náklady na činnosti provozně technické, např. na opravy, revize, ale i o náklady vlastní správy, např. odměny výboru a související náklady na ZP a SZ, spotřebu kancelářského materiálu...

B.    Výdaje na TZ se účtují na kalkulačním účtu 315-4xx jako pohledávky za vlastníky jednotek. 

       Výdaji na TZ jsou myšleny výdaje na technické zhodnocení společných částí. 

Druhým třídícím hlediskem je u obou výše uvedených skupin nákladů/výdajů  na správu způsob jejich rozdělování mezi vlastníky jednotek.

·         Do konce roku 2013 předepisoval ZoVB povinnost rozdělovat náklady podle spoluvlastnických podílů na společných částech, nestanovila-li dohoda podepsaná všemi vlastníky jiný způsob rozdělování.

·         Od roku 2014 uvádí NOZ v § 1180  a NV č. 366/2013 Sb. 3 způsoby stanovení příspěvků na správu, kterým logicky odpovídají tři způsoby rozdělování nákladů mezi vlastníky jednotek. 

Způsob rozdělování nákladů/výdajů (dále jen náklady)  mezi vlastníky můžeme v účetnictví vyjádřit pomocí třetí analytické číslice účtů nákladů viz dále ukázka části účtového rozvrhu.

Některé náklady na běžnou správu a ukázka jejich analytického členění

Číslo účtu

Název účtu

501-301

Spotřeba materiálu – podle podílů na SČ

501-302

Spotřeba materiálu - kancelář SVJ – vlastní správa

501-303

Spotřeba materiálu – pro opravy zařízení ve VU

501-911

Spotřeba materiálu pořízeného z fondu ze zisku

511-301

Opravy a udržování - podle podílů na SČ

511-302

Opravy - vlastní správa

511-303

Opravy zařízení ve VU

511-649

Opravy do výše náhrad od pojišťovny

511-691

Opravy hrazené z dotace

511-800

Opravy hrazené z úvěru

517-301

Revize

Použité zkratky:

SP – spoluvlastnické podíly = podíly na SČ (společných částech)

VU – výlučné užívání

DZ – dlouhodobá záloha

První analytická číslice 3 znamená, že jde o náklady na běžnou správu. U TZ použijeme 4, u úvěrů 8 atd. viz „Předpisy, úhrady a zúčtování záloh“.

Druhá analytická číslice  může být využita pro podrobnější členění některých účtů.  

Třetí analytická číslice 1 až 3 určuje způsob rozdělení nákladů.

Poznámky:

·         Stejná poslední analytická číslice bude uvedena i u účtů příspěvků na správu, ať už zálohových (324-301 až 303 nebo nezálohových 601-301 až 303 nebo 601-321 až 323).

·         Protože jde o náklady na správu, měla by být u všech nákladových účtů první analytická číslice „3“.  Měla by být, ale není. U některých nákladových účtů je v číselném označení ukryto upozornění, že tento náklad nebude hrazen z příspěvků na správu, ale bude hrazen z jiných zdrojů. Této skutečnosti odpovídají i názvy účtů vyjadřující jejich obsah.

Některé výdaje na TZ a ukázka jejich analytického členění na účtech

Číslo účtu

Název účtu

315-411

Pohledávky – TZ 1 - zateplení - SP

315-422

Pohledávky – TZ 2 – modernizace kanceláře SVJ – vlastní správa

315-433

Pohledávky – TZ 3 – TZ společného nebytového prostoru ve VU

315-441

Pohledávky – TZ 4 – Zasklení lodžií přístupných z chodeb - SP

První analytická číslice 4 znamená, že jde o výdaje na TZ.

Druhá analytická číslice 1 až 4 znamená, že jde o různá TZ číslovaná pořadově.

Třetí analytická číslice 1 až 3 určuje způsob rozdělení výdajů na TZ mezi vlastníky jednotek.

1 - Výdaje na zateplení a na zasklení lodžií se na každého vlastníka rozdělí podle jeho podílů na společných částech.

2 - Výdaje na modernizaci kanceláře můžeme považovat za výdaje na vlastní správu a rozdělí se na každou jednotku stejným dílem.

3 – Výdaj na TZ společného nebytového prostoru se týká pouze některých vlastníků, kteří mají společný nebytový prostor ve výlučném užívání.

 

Hlediska členění zdrojů krytí nákladů/výdajů na správu

První třídící hledisko členění zdrojů krytí nákladů na správu vůbec neodpovídá prvnímu třídícímu hledisku členění nákladů na správu. Náklady na správu jsme v prvním stupni třídění členili na

A: Náklady na běžnou správu

B: Výdaje na TZ

Zdroje krytí nákladů/výdajů na správu členíme v prvním stupni na

 

         A. Vlastní zdroje                 B. Cizí zdroje           

Označení hlavních skupin zdrojů krytí písmeny A a B vůbec neznamená, že

náklady na běžnou správu (skup. A) musí být  hrazeny z vlastních zdrojů a

výdaje na TZ (skup. B) jsou hrazeny z cizích zdrojů, i když to tak může být. Není to však pravidlem.

Náklady/výdaje na běžnou správu i na TZ  mohou být hrazeny jak z vlastních, tak z cizích zdrojů.

 

A: Vlastní zdroje

Mezi vlastní zdroje krytí nákladů/výdajů na správu můžeme zařadit např.:

a)    Nezálohové příspěvky na správu

b)    Fond ze zisku

c)    Nerozdělený zisk minulých let

d)    Zaúčtované nároky na dotace

Do konce roku 2013 bylo hrazení nákladů/výdajů na správu z vlastních zdrojů spíše výjimečné. Od roku 2014 může jít o podstatnou část zdrojů krytí, pokud se ovšem SVJ rozhodne předepisovat nezálohové příspěvky na správu, které se účtují přímo do výnosů.

Další výše uvedené vlastní zdroje mohly být používány i před rokem 2014, ale byly a i nadále budou  používány spíše výjimečně. 

B: Cizí zdroje

a)    Krátkodobé zálohy na správu

b)    Dlouhodobé zálohy na správu

c)    Úvěry a zápůjčky krátkodobé i dlouhodobé

d)    Přijaté nevyčerpané dotace

Do konce roku 2013 byly hlavním zdrojem krytí nákladů/výdajů na správu předepsané zálohy na správu. Od roku 2014 pokračuje většina SVJ v předepisování záloh na správu, přestože už to NOZ výslovně nepřikazuje.

Jednotlivé vlastní i cizí zdroje mohou být většinou využity pro hrazení nákladů na běžnou správu i pro hrazení výdajů na TZ. Výjimky budou zmíněny později.

Rozdíly v účtování vlastních a cizích zdrojů se nedají shrnout do dvou vět, jako tomu bylo u nákladů na běžnou správu a na TZ. Budou vysvětleny na příkladech.

 

Druhým třídícím hlediskem je u obou výše uvedených skupin, tj. u vlastních i cizích zdrojů  krytí nákladů na správu opět  způsob jejich rozdělování mezi vlastníky jednotek.

Má to logiku. Není přece možné rozdělit některé náklady na správu na každou jednotku stejně a potom na jejich úhradu čerpat příspěvky podle podílů na společných částech.

I u zdrojů krytí budeme řešit odlišný způsob rozdělování zdrojů mezi vlastníky analytickým trojčíslím 1 až 3.

Už jsme to vlastně dělali v tématu „Účtování předepsaných příspěvků na správu viz ukázka účtování zálohových a nezálohových příspěvků na správu, kterou uvádím pro připomenutí.

Doklad

Text

MD

Dal

 

Předpisy zálohových příspěvků na správu

 

 

 

VÚD

Předpis krátk. záloh na správu - podle podílů na SČ

311-101

324-301

4 083,00

VÚD

Předpis krátk. záloh - vlastní správa

311-101

324-302

3 600,00

VÚD

Předpis krátk. záloh na správu - výlučné užívání rozvodů

311-101

324-303

3 332,00

 

Předpisy nezálohových příspěvků na správu

 

 

 

VÚD

Předpis příspěvků na správu podle podílů na SĆ

311-101

601-321

4 083,00

VÚD

Předpis příspěvků na vlastní správu

311-101

601-322

3 600,00

VÚD

Předpis příspěvků – výlučné užívání rozvodů plynu

311-101

601-323

3 332,00

 

Poznámka:

Podíl na SČ, tj. na společných částech je novější pojem než spoluvlastnický podíl.

 

Koncovými analytickými číslicemi 1 až 3

můžeme označit nejen zálohové a nezálohové příspěvky na správu, ale i úvěry, protože i ony mohou souviset i s náklady/výdaji na vlastní správu nebo s výlučným užíváním. Totéž platí o dotacích

 

Zdroje krytí nákladů na správu z jiného úhlu pohledu (se zohledněním významnosti)

Obě skupiny nákladů na správu, tj. na běžnou správu i na TZ, mohou být kryty některým z následujících zdrojů, případně kombinovanými zdroji.

a)    Příspěvky na správu

1.    Zálohové příspěvky na správu

1.1.        Krátkodobé zálohy na správu

1.2.        Dlouhodobé zálohy na správu

2.    Nezálohové příspěvky na správu účtované přímo do výnosů

b)    Úvěry a zápůjčky

c)    Dotace

d)    Fond ze zisku, případně jiné vlastní zdroje (např. nerozdělený zisk minulých let).

Nejvýznamnější postavení mezi zdroji krytí mají příspěvky na správu. Jak zálohové, tak nezálohové příspěvky na správu mohou být předepsány jako pravidelné měsíční příspěvky, ale výjimečně i jako jednorázové platby.

Způsoby stanovení i čerpání příspěvků na správu a jejich používání na úhradu nákladů musí být v souladu se způsobem rozdělování nákladů na správu. Stejné pravidlo platí i pro ostatní zdroje krytí nákladů na správu.

 

Shrnutí:

Nová právní úprava umožňuje účtovat o nákladech/výdajích na správu a o jejich úhradách nejrůznějšími možnými způsoby. Třídících hledisek a podmínek ovlivňujících účtování je tolik, že je skoro nemožné spočítat možné varianty účtování.

S nabytím účinnosti NOZ mohou SVJ předepisovat nejen dva druhy příspěvků na správu (zálohové a nezálohové), ale jsou povinna sledovat náklady podle způsobu jejich rozdělování mezi vlastníky a stejně tak sledovat i zdroje, ze kterých jsou hrazeny.

Tyto dvě novinky platné od roku 2014 + další možnosti hrazení nákladů na správu kladou na účetní mnohem vyšší nároky, než tomu bylo do konce roku 2013.

Já jsem se snažila řešit nové požadavky právních předpisů pomocí analytického členění účtů.  Někdo může pokračovat účtováním na zavedených účtech a požadované členění  řešit v pomocných tabulkách. Jak jsem už uvedla jinde, některé účetní programu využívají pro členění nákladů i příspěvků kódy. 

Hlediska členění nákladů na správu a zdrojů jejich krytí jsou tak členitá, že jsem se v nich sama několikrát zamotala. A to jsem neuváděla všechna. Vedená snahou  text o nákladech a zdrojí jejich krytí zpřehlednit nejen barevně, ale i  schematicky,  jsem vyrobila schéma, které si můžete stáhnout zde:

Členění nákladů na správu a zdrojů krytí.xlsx (12,7 kB)

Na portálu SVJ jsem uvedla, že jde o strašidelné schéma.

Myslela jsem tím, že bude strašitelné pro ty, kteří uznávají za jediný zdroj krytí nákladů na správu  tzv. "fond oprav".  

Účetní, kteří jsou na tomto webu jako doma, tu samozřejmě žádné strašidelné schéma nenajdou. Pouze si uvědomí, že jim nové právní předpisy účetnictví SVJ poněkud zkomplikovaly. Snad zde najdou inspiraci, jak taky je možné nové požadavky řešit. 

29. 4. 2015

N. Klainová

Všechny možné druhy příspěvků na správu mám i ve své ukázce návrhu stanov v e-shopku v nabídce Různé - Ukázky.

Než si ukázku objednáte, přečtěte si na tomto webu úvod u ukázkce stanov. Je v rubrice Různé - Stanovy od roku 2014/Úvod k připravované ukázce stanov.  

30. 4. 2015

N. Klainová

 

 

 

     Tvorba fondu oprav z příspěvků na správu v r. 2008 a násl.

V březnu 2017 se na mne osobně obrátil nick Kosťa s dotazem, zda se mohl v roce 2008 tvořit ze záloh FO jako vlastní zdroj, který by nemusel být vyúčtováván.

http://www.portalsvj.cz/diskuse/z-prispevku-na-spravu-fond#comment-129509  (zkráceno)

Odpověděla jsem, že ne. Právní předpisy to neumožňovaly. Záporný názor zastávala i KDP.

Na to se rozvinula diskuse, jestli je možné tvořit FO z